Yönetim Kurulu

Ürün Kategorileri

Yönetim Kurulu

PASVAK YÖNETİM KURULU
Başkan: Prof. Dr. Bülent TOPUZ
Başkan Yard: Abil ÇETİN
Üye: Kerim ÇIRALI
Üye: Nafiz ÖZ 
Üye: Prof.Dr. Hasan KAZDAĞLI
Üye: Süleyman ÖZTÜRK


PASVAK DENETLEME KURULU
Üye: Prof.Dr. Oya TOPUZ
Üye: Doç.Dr. Hakan ALKAN